Behalve het aanmeten en vervaardigen van volledige protheses zijn  wij ook specialist in het aanmeten en vervaardigen van  de partiële prothese (een plaatje) of frame (metaal). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese wordt door ons vervaardigd indien uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle gebleken is dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren.  Heeft u nog geen tandarts dan kunnen wij u zonodig doorverwijzen. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werken wij dus samen met de tandarts. Immers, de tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en wij als tandprotheticus die van de partiële prothese.

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden.
Wij kunnen dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?

  1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
  2. de frame prothese.

De kunststof plaatprothese
Indicatie:

  • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
  • als noodvoorziening
  • voorloper van de volledige prothese
  • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.

De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer de houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.

De frameprothese
Indicatie:

  • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
  • als lange termijn oplossing
  • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
  • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is

De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan

Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen.

Afspraak 1. Intakegesprek
U meldt zich bij ons om een partiële prothese te laten vervaardigen. Wij zullen de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In deze verwijsbrief staat vermeld wat uw en onze wensen zijn en dat uw tandarts de resterende elementen dient te controleren.
Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met ons als tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan ons met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden.

Afspraak 2. Eerste afdrukken
De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.

Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële prothese bepaald.

Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.

Afspraak 5. Passen
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen en wordt bekeken of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.

Afspraak 6. Plaatsen van de prothese en controle 
De partiële prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.

Behandelingen